Biraz Satürn

Satürn, Güneş siteminde çıplak gözle görülebilen sonuncu gezegendir. Güneş çevresindeki bir turunu yaklaşık 30 yılda tamamladığından en ağır gezegen olarak algılanmaktadır. Son derece gizemli olan bu gezegen Zodyak ev sıralamasında 10.ev olan karma ile 11.ev olan kazanç evinin yöneticiliğini üstlenmiştir. Oğlak ve Kova burçlarının yöneticisidir. Disipl¡in, oto kontrol, sorumluluk, çalışkanlık, sabır, gelenekçilik, münzevilik, zorlu işlerle baş edebilme yetisinin, …, ayrıca zeka ile ilgili olarak haritalarımızda ki bilginin anahtarı ondadır.

 Acı ve karamsarlık, engeller çıkartmak, gecikmelere neden olmak, genel olarak bu gezegenin sorumluluğu altındadır.  Amacına ulaşmakta zaman onun en güçlü silahıdır.  Yıkım üzerinde etkisi olduğundan ömürle ilişkili diyebiliriz.  Hangi yolla yaparsa yapsın Satürn değişime uğratan bir gezegen. İnsanlığa mal olmuş, öldükten sonra dahi eserleriyle yaşayan insanların haritalarında, Satürn-Ay, Satürn-Jüpiter ilişkisinin olması bu konuda düşünmeye iten ciddi gözlemlerimden biridir.

 Satürn ile ilgili değinmek istediğim başka bir konu var ki, özellikle yaşamsal olayların ortaya çıkış zamanlarının anlaşılmasında kullanılan  “dasa” sitemleri  kadar  önem verilen Sade Sati’dir.  Sanskritçe 7,5 yıl anlamına gelen periyodik süreç Satürn’ün, Ay’ın yerleştiği burca göre 12. eve girişiyle başlayıp 2.evden çıkışı ile sonlanır. Süreçte insan maddi ve manevi birtakım sıkıntılar ile karşı karşıya gelebilmektedir. İş kayıpları, işsizlik, yanlış anlaşılmalar, hukuki sorunlar, maddi problemler, eşler arası sorunlar, aile fertleri ile anlaşmazlıklar en çok bu dönemde yaşanmakta. Hayattan zevk alma azalabilir, kişi depresyona girebilir. Sade Sati’yi iyi geçiren yok mu var elbette. Ayrılıkların çok olduğu bu dönemde bazı insanlar yuva kurabiliyor, bazıları da kariyer açısından yükselebiliyor. Satürn’ün yerleşimi, yaşanan dasa, Ay’ın gücü belirleyici rol oynuyor. Ama her halükarda Satürn münhasır bir izler bırakıyor.

Dönemde yapılabilecek şeylerden bazıları; risk almamak, şaibeli işlerden uzak durmak, kumar oynamamak, büyüklere- anneye saygıda kusurdan uzak durmak gerekiyor.  Sabredip, şükretmek, kanaatkar olup iyi eylemlerle katılmak gerekiyor yaşama, tevazuyla…  

Öğrenciye…

Araç, araba ve gayrimenkullere 4.evden bakılır fakat taşınabilir ve taşınamaz malların karaka gezegenleri farklıdır. Taşınır mallar için “vana karaka” Venüs, taşınmaz mallar için “griha karaka” Mars olur.

Ev analizinde dikkat edilecek hususlar

1- Mars/ Venüs

2- 4.ev lordu

3- 4.eve yerleşen ve 4.ev lordunun aldığı görünümler

Örneğin Mars veya 4.ev lordunun çizelgedeki yerleşim gücü, kişinin kendine ait bir evinin olup olmayacağı konusunda belirleyici olabilmektedir. Son kararı vermeden önce ilgili alt harita da incelenmelidir.

İpucu

Doğum haritanızdaki Saturn’ün ve transitteki Saturn’ün bulunduğu eve dikkat edin, çünkü o yaşamda en köklü değişimlerin, dönüşümlerin olduğu alanı gösterir…

Grafik Stilleri

Başlarken…

Bu gün, biraz doğum haritası okumalarında kullandığımız grafiklerden  bahsetmek istiyorum…

1- Güney Hindistan Stili Harita;

  Resimdeki çizelgede burçların, evlerin, gezegenlerin konumlandırılması saat yönünde yapılmaktadır.  Sol üst köşedeki kare daima Balık burcuna ait  olup , ikinci kare Koç, üçüncü kare Boğa burcunun alanıdır.  Güney Hindistan stili haritada haritada  burçların yerleri daima sabittir.  Yükselen,  asc, lagna veya kutucuklardan birinin üst köşesine  birbirine paralel iki çizgi çekilerek gösterilir.  Yükselen işaretinin olduğu burç birinci ev olarak kabul edilerek  diğer ev sıralamaları buna göre yapılır. Örneğin; İkizler burcu (sağ üst köşedeki kare) birinci evse onun altındaki kutu yengeç burcunu, ev olarak da ikinci evi göstermektedir.  Diğer ev sıralamaları aynı mantıkla  devam eder.

2- Kuzey Hindistan Stili Harita;

Yükselen  her zaman en üst merkezdedir. İşleyiş saat yönünün tersinedir. Güney stilinin aksine Kuzey Hindistan stili haritada burç sıralamasına yükselen burçtan başlanarak yapılmaktadır.  Her kutu içine burcun zodyak sıralamasındaki numarası yazılır.  Örneğin yandaki haritada yükselen Kova Burcu olarak göründüğü için 11 yazılmıştır. İkinci eve Balık burcu düşmekte olduğu için numrolojik karşılığı olan 12 kutu içine yazılır.

3- Dairesel Harita;

Uygulama yöntemi açısından kuzey hint stili harita ile aynıdır, fark olarak çizelge daire şeklinde çizilmektedir.

4- Doğu Hindistan Stili Harita;

Bengal bölgesinde kullanılan bu stil çizelge kurgusu güney stiline benzer fakat işleyişi  saat yönünün tersinedir.

Hint Astrolojisi uygulamalarında kullanılan farklı vecih ve kurguya sahip olan doğum haritası grafik çeşitleri  ilgili teknik yazıma şimdilik burada ara veriyorum. Önümüzdeki günlerde  grafiklerin boyut kazandığı analizlerde görüşmek dileğiyle.

07 Nisan 2012